Nasza pracownia wykonuje specjalistyczne usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni. Wykonujemy przede wszystkim opinie i ekspertyzy dendrologiczne, inwentaryzacje drzew i krzewów, projektujemy nasadzenia kompensacyjne, prowadzimy nadzory przyrodnicze oraz sporządzamy szacunki brakarskie. W naszej pracy do badań drzew wykorzystujemy najnowocześniejszy tomograf dźwiękowy Picus 3 lub rezystograf. Wspieramy inwestorów przy uzyskiwaniu zezwoleń na wycinkę drzew oraz w opracowywaniu wniosków na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych. Zajmujemy się także organizowaniem szkoleń dla młodzieży i nauczycieli z zakresu ochrony przyrody. Jesienią, gdy w kniei zaczynają się gody jelenia organizujemy traperskie wyprawy na rykowisko.