Wykonujemy ekspertyzy przyrodnicze dotyczące przede wszystkim siedlisk i gatunków objętych ochroną. W ramach naszej działalności realizujemy przede wszystkim następujące rodzaje ekspertyz:

 1. Ekspertyza ornitologiczna. Najczęściej w przypadku realizacji ociepleń budynków, wymiany dachów, remontów mostów i innych obiektów inżynieryjnych, termomodernizacji a także wycinki drzew i krzewów.
 2. Ekspertyza chiropterologiczna. Występowanie nietoperzy badane jest również
  w przypadku ingerencji w siedliska ich występowania takich jak usuwanie starych drzew dziuplastych, wymiany poszycia dachowego, zmiany elewacji budynków i inne.
  W przypadku tego rodzaju ekspertyzy cennym urządzeniem wspierającym eksperta
  w pracy jest BatDekoder.
 3. Ekspertyza entomologiczna. Ekspertyza dla prawdziwych koneserów i wyszukanych sytuacji. Owady stanowią stosunkowo słabo znaną grupę organizmów, stąd też znawców ich życia (entomologów) jest stosunkowo niewielu. W przypadku realizacji inwestycji, gdy usuwane będą siedliska chronionych owadów (najczęściej w przypadku inwestycji drogowych) należy wykonać profesjonalną ekspertyzę oraz zaproponować rozwiązania łagodzące, alternatywne lub kompensacyjne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz entomologicznych, zwłaszcza takich gatunków jak: pachnica dębowa, kozioróg dębosz, jelonek rogacz. Przygotowywaliśmy również kompleksowe inwentaryzacje entomofauny w przypadku realizacji inwestycji komunikacyjnych.
 4. Pozostałe ekspertyzy. Wykonujemy również inne opracowania i ekspertyzy przyrodnicze takie jak np. badanie zbiorowisk łąkowych, badanie procesów sukcesyjnych na gruntach porolnych oraz opracowania naukowe z zakresu leśnictwa
  i dendrologii.