Nasadzenia drzew i krzewów

Wykonujemy nasadzenia drzew i krzewów, zwłaszcza w ramach tzw. nasadzeń zastępczych. Świadczymy usługi pielęgnacyjne w zakresie utrzymania nasadzeń. Udzielamy gwarancji na wykonane nasadzenia na okres trzech lat. Podczas sadzenia stosujemy nowoczesne metody odżywiania drzew i zabezpieczania przed przesuszeniem. Zajmujemy się również projektowaniem nasadzeń

Prawidłowe wykonanie nasadzeń jest niezbędne w celu zachowania żywotności drzewek. Nasadzenia zastępcze lub tzw. kompensacyjne powinny zachować swoją żywotność przez okres, co najmniej trzech lat od momentu posadzenia. W przeciwnym razie mogą nam grozić sankcje finansowe. Sadzenie drzewek jest sztuką – sztuką ogrodniczą, którą powinny wykonywać osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Szczególną troską należy obejmować nasadzenia w sąsiedztwie ulic, które ze względu na silną antropopresję są wyjątkowo podatne na utratę kondycji zdrowotnej.