PRAKTYKA dla studentów 
architektury krajobrazu, leśnictwa, ogrodnictwa, ochrony środowiska, biologii

Zapraszamy do skorzystania z możliwości odbycia praktyk lub stażu w naszej firmie.

Nasza pracownia świadczy usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni. Specjalizujemy się przede wszystkim w inwentaryzacjach drzew i krzewów, projektowaniu nasadzeń kompensacyjnych, w prowadzeniu nadzorów przyrodniczych oraz w wykonywaniu szacunków brakarskich. Ponadto posiadamy najnowocześniejszy tomograf do badania drzew wspomagający nas przy opracowywaniu opinii i ekspertyz dendrologicznych. Wspieramy inwestorów przy uzyskiwaniu zezwoleń na wycinkę drzew oraz w opracowywaniu wniosków na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych. Zajmujemy się także organizowaniem szkoleń dla młodzieży i nauczycieli z zakresu ochrony przyrody. Jesienią, gdy w knieji zaczynają się gody jelenia organizujemy traperskie wyprawy na rykowisko. Współpracujemy z jednostkami samorządowymi, gminami, nadleśnictwami oraz wieloma prywatnymi firmami.

Miejsce odbywania praktyki:
biuro firmy mieści się na prawobrzeżu Szczecina, jednak istotnym elementem naszej działalności jest praca w terenie. Usługi wykonujemy głównie na terenie naszego województwa, ale działamy praktycznie w całej Polsce.
 
Przewidywany obszar działania praktykanta (stażysty):
Praktykant zdobywa u nas ogólną wiedzę z zakresu:
·      zasady funkcjonowania firmy zatrudniającej do 10 osób (obieg dokumentów księgowych, składki ubezpieczeniowe, podstawowe podatki),
·      inwentaryzacja drzew i krzewów na terenach zieleni,
·      szacowanie wartości drewna (szacunek brakarski) i drzewostanów,
·      wniosek na wycinkę drzew celem uzyskania decyzji administracyjnej na usunięcie drzew i krzewów,
·      operat, opinia i ekspertyza dendrologiczna (udział w pracach, zapoznanie się z zasadami sporządzania tego typu dokumentacji),
·      mapa inwentaryzacyjna dla terenów zieleni (udział w pracach nad mapami),
·      projektowanie nasadzeń kompensacyjnych (zapoznanie się z zasadami kompensacji przyrodniczej na terenach zieleni, zapoznanie się z gatunkami drzew i krzewów rekomendowanych do terenów zieleni na terenie Pomorza Zachodniego),
·      turystyka przyrodnicza – zapoznanie się z produktem turystyki leśnej, przygotowaniem produktu, zasadami promocji oraz praktyczny udział w oprowadzaniu grupy turystów),
·      technologia przerobu drewna (tarcicy) w zakładzie drzewnym.
 
Liczba osób, które może odbywać praktykę (staż), termin:
Ilość praktykantów (stażystów) - 3 osoby; termin praktyk do ustalenia - firma jest nowocześnie zarządzana i elastyczna w zakresie dysponowania kadrą; okres praktyk do ustalenia indywidualnie  - minimum 4 tygodnie; dla studentów wyróżniających się wiedzą, zdolnościami i umiejętnościami pracy w zespole firma może zaoferować podjęcie pracy 
w czasie studiów, jak również po ich zakończeniu.
 
Ważne:
1. Jeżeli chcesz odbyć praktykę lub staż i zależy Tobie, aby nauczyć się jak najwięcej to zapraszamy; to jest dobry adres. W naszej firmie masz dostęp do najlepszych opracowań oraz bardzo dobrze wyposażonej biblioteczki z literaturą fachową. Każdego dnia pokazujemy błędy w pracy, ale też uczymy jak je eliminować. U nas każdy  praktykant jest traktowany z godnością i szacunkiem. Przestrzegamy wysokich standardów jakości dotyczących traktowania kadry. U nas stażysta nie parzy innym herbaty ani nie myje po nich naczyń – uczy się jak wykorzystać wiedzę zgromadzoną podczas nauki. Niestety, co jakiś czas lub na koniec sprawdzamy wiedzę naszych praktykantów – zależy nam, aby odpowiedzieli na wszystkie pytania i wykazali się praktycznymi umiejętnościami. Jeżeli lubisz wyzwania to jest dobre miejsce.
2. Jeżeli chcesz tylko zaliczyć praktykę lub staż, a nie masz zamiaru się nauczyć pracy i angażować w zadania to nie składaj swojej aplikacji.
3. Zapraszamy uczniów lub studentów, którzy mają średnią na świadectwie lub w indeksie na poziomie minimum 4,0.
 
Kontakt: e-mail: biuro@sosenka24.pl, tel. 91 822 82 79