22.Cennik na drewno przy wycinkach z terenów zieleni miejskiej w Szczecinie [obowiązujący od 8 stycznia 2018]