previous arrow
next arrow
Slider


 

 

Serdecznie witamy na stronie Pracowni Przyrodniczej SOSENKA – podmiotu zajmującego się specjalistycznymi opracowaniami z zakresu dendrologii, ochrony przyrody, leśnictwa i terenów zieleni.

W naszej firmie funkcjonują następujące działy:

 

Zespół dendrologii – zajmujący się instrumentalnymi badaniami drzew oraz sporządzaniem zaawansowanych ekspertyz dendrologicznych.

 

Zespół terenów zieleni – przedmiotem pracy zespołu jest wykonywanie inwentaryzacji terenów zieleni oraz opracowywanie projektów nasadzeń.

 

Zespół ochrony przyrody – zajmuje się przygotowywaniem specjalistycznych opinii przyrodniczych, nadzorem środowiskowym i przyrodniczym nad inwestycjami, sporządzaniem raportów oddziaływania na środowisko oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia.

 

Stanowisko ds. leśnictwa – opracowywanie opisów taksacyjnych, prowadzenie procedur związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej.

 

Brakarz drewna – osoba przygotowuje wycenę brakarską drewna, sporządza szacunki brakarskie.

 

Administracja – personel dba o obsługę administracyjną firmy, zajmuje się komunikacją z urzędami, przygotowuje oferty, przyjmuje naszych gości i kształtuje wizerunek firmy.

Poznaj nas lepiej