Wyłączanie gruntów leśnych
Wyłączanie gruntów leśnych
Prowadzimy inwentaryzacje przyrodnicze obejmujące występowanie siedlisk oraz gatunków chronionych.
Zobacz więcej
Opis taksacyjny
Opis taksacyjny
Wykonujemy opisy taksacyjne drzewostanów. Przygotowujemy aktualizacje opisów taksacyjnych zawartych w planach urządzenia lasów.
Zobacz więcej
Wycena nieruchomości leśnych
Wycena nieruchomości leśnych
Prowadzimy kompleksową wycenę nieruchomości leśnych. Sporządzamy wyceny wartości drzewostanów i drewna. Posiadamy uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.
Zobacz więcej
Kosztorysy inwestorskie
Kosztorysy inwestorskie
Przygotowujemy kosztorysy inwestorskie w zakresie wycinek drzewostanów (lasów). Kosztorysy obejmują koszty pozyskania drewna oraz zrywki drewna.
Zobacz więcej