Jednym z urządzeń do specjalistycznego badania drzew, które posiada nasza firma jest najnowocześniejszy produkt niemieckiej firmy IML, rezystograf oporowy RESI PD500. Sprzęt ten pozwala na ocenę stanu tkanki drzewnej. Metoda pomiaru jest mało inwazyjna ze względu na ingerencję w strukturę tkanki drzewnej w miejscu wykonywanego badania wiertłem o maksymalnej średnicy 3 mm. Pomiar polega na zapisie siły oporu skrawania wiertła jaki stawia drewno. Rezystograf umożliwia dostosowanie prędkości wiercenia oraz czułości odczytu napotykanego przez wiertło oporu do twardości drewna. Maksymalna głębokość pomiaru wynosi 500 mm, co pozwala uzyskać informację odnośnie gęstości i struktury istniejącej tkanki drzewnej. Ponadto zapis umożliwia odczyt szerokości tkanek obwodowych przy wewnętrznym rozkładzie, co ułatwia określenie poziomu stwarzanego ryzyka wywrotu lub złamania pnia oraz podjęcie decyzji o zachowaniu lub usunięciu drzewa.

rezystograf oporowy, ekspertyza dendrologiczna, badanie drzew
Badanie drzewa za pomocą rezystografu oporowego

Otrzymane wyniki pomiaru zapisywane są w formie wykresu liniowego w skali 1:1 o amplitudzie oporów skrawania co 12,5%:

  1. płaski charakter wykresu należy interpretować jako bardzo niski opór skrawania, długi odcinek oznacza destrukcję tkanki drzewnej, natomiast odcinki krótkie mogą świadczyć o pęknięciach wewnątrz pnia,

  2. wysokie amplitudy oporów skrawania mogą świadczyć o rozwarstwieniu drewna w obrębie słojów rocznych, powodowanym przez patogeny grzybowe (rozkład drewna wczesnego następuje szybciej niż drewna późnego).

  3. wysokie amplitudy przy zarejestrowanym rozkładzie oznaczają występowanie barier grodziujących.

Podczas interpretacji wyników należy uwzględnić gatunek drzewa oraz nasycenie drewna wodą.

rezystograf oporowy, dendrogram, ekspertyza dendrologiczna
Dendrogram – wydruk z rezystografu, który należy zinterpretować
rezystograf oporowy, ekspertyza dendrologiczna, badanie drzewa
…chciałoby się napisać „ile drzew, tyle dendrogramów” – rzeczywiście obraz każdego wnętrza pnia jest inny
rezystograf oporowy, ekspertyza dendrologiczna, badanie drzew
Badanie rezystografem oporowym w nasadzie korony z podnośnika koszowego (Gryfino, słynny platan przy dawnym hotelu Platan)