Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja przyrodnicza
Prowadzimy inwentaryzacje przyrodnicze obejmujące występowanie siedlisk oraz gatunków chronionych.
Zobacz więcej
Nadzór przyrodniczy
Nadzór przyrodniczy
Przepisy dotyczące ochrony przyrody praktycznie dotyczą realizacji większości inwestycji począwszy do wycinki pojedynczego drzewa na własnej działce a kończąc na dużej inwestycji drogowej.
Zobacz więcej
Ekspertyzy przyrodnicze
Ekspertyzy przyrodnicze
Wykonujemy ekspertyzy przyrodnicze dotyczące przede wszystkim siedlisk i gatunków objętych ochroną
Zobacz więcej
Opinia ornitologiczna
Opinia ornitologiczna
Przygotowujemy opinie i ekspertyzy ornitologiczne. Prowadzimy przegląd zadrzewień pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków. Opracowujemy wnioski do wydania decyzji zezwalającej na zniszczenie gniazd ptaków.
Zobacz więcej
Uzyskiwanie pozwoleń
Uzyskiwanie pozwoleń
Zajmujemy się wspieraniem inwestorów w zakresie uzyskiwania zgody na odstępstwa od zakazów wydawane przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska. Przygotowujemy kompletną dokumentację zawierającą inwentaryzację przyrodniczą oraz wypełniony wniosek.
Zobacz więcej