Poniżej mogą Państwo wstępnie się zapoznać z 6 obszarami, wykonywanych przez nas usług. Szczegółowy opis poszególnych obszarów znajdą Państwo w zakładkach poniżej.  Zapraszamy do kontaktu!


Badania drzew
Badania drzew
Opinie i ekspertyzy dendrologiczne; Rezystorgraf oporowy; Tomograf akustyczny; Certyfikiowany Inspektor drzew
Zobacz więcej
Tereny zieleni
Tereny zieleni
Inwentaryzacje drzew i krzewów; Przeglądy zadzewień; Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni
Zobacz więcej
Ochrona Przyrody
Ochrona przyrody
Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze; Nadzór przyrodniczy; Opinie ornitologiczne
Zobacz więcej
Szacunek brakarski
Szacunek brakarski
Wycena wartości drewna
Zobacz więcej
Leśnictwo
Leśnictwo
Wyłączanie gruntów z produkcji leśnej; Wyceny nieruchomości leśnych; Opisy taksacyjne
Zobacz więcej
Turystyka
Turystyka
Wycieczki przyrodnicze; Rykowiska; Bekowiska
Zobacz więcej