Inwentaryzacja drzew
Inwentaryzacja drzew
JNasza pracownia wykonuje profesjonalne inwentaryzacje drzew i krzewów uzupełnione inwentaryzacjami chronionych siedlisk i w zależności od potrzeb również ekspertyzami dendrologicznymi
Zobacz więcej
Przeglądy zadrzewień
Przeglądy zadrzewień
Wykonujemy przeglądy zadrzewień przydrożnych oraz na terenach zieleni miejskich, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i innych podmiotów.
Zobacz więcej
Kosztorysowanie w terenach zieleni
Kosztorysowanie w terenach zieleni
Wykonujemy kosztorysy w zakresie zagospodarowania terenów zieleni. Prowadzimy doradztwo w zakresie projektowania i szacowania kosztów nasadzeń zastępczych oraz kompensacji przyrodniczych.
Zobacz więcej
Nasadzenia zastępcze
Nasadzenia zastępcze
Posiadamy na wyposażeniu tomograf Picus 3, który jest najnowocześniejszym urządzeniem tego typu na świecie.
Zobacz więcej
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni
Posiadamy uprawnienia inspektorskie w zakresie nadzoru nad pracami w terenach zieleni oraz doświadczenie w ich prowadzeniu. Wykonujemy nadzory przy inwestycjach budowalnych, drogowych oraz przy nasadzeniach kompensacyjnych.
Zobacz więcej