Inwentaryzacja drzew
Inwentaryzacja drzew
Wykonujemy profesjonalne inwentaryzacje terenów zieleni stanowiące podstawę gospodarki drzewostanem i będące częścią składową wniosków o wydanie decyzji na wycinkę drzew
Zobacz więcej
Przeglądy zadrzewień
Przeglądy zadrzewień
Wykonujemy przeglądy zadrzewień przydrożnych oraz na terenach zieleni miejskich, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i innych podmiotów.
Zobacz więcej
Kosztorysowanie w terenach zieleni
Kosztorysowanie w terenach zieleni
Wykonujemy kosztorysy w zakresie zagospodarowania terenów zieleni. Prowadzimy doradztwo w zakresie projektowania i szacowania kosztów nasadzeń zastępczych oraz kompensacji przyrodniczych.
Zobacz więcej
Nasadzenia zastępcze
Nasadzenia zastępcze
Kompleksowe projekty i aranżacje zagospodarowania terenów zieleni, w tym projekty nasadzeń zastępczych
Zobacz więcej
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni
Posiadamy uprawnienia inspektorskie w zakresie nadzoru nad pracami w terenach zieleni oraz doświadczenie w ich prowadzeniu. Wykonujemy nadzory przy inwestycjach budowalnych, drogowych oraz przy nasadzeniach kompensacyjnych.
Zobacz więcej